Kiitos Mestari

Suomen pitää olla turvallinen tila

Juha Raipola

10/3/20232 min read

Jussi Halla-aho avasi vastikään presidentinvaalikampanjansa ennakkoluulottomasti iskulauseella ”Suomen pitää olla turvallinen tila”.

Turvallisella tilalla on yleensä tarkoitettu ympäristöä, jossa kaikki läsnäolijat – ja etenkin erilaisten vähemmistöryhmien edustajat – voivat tuntea olonsa turvalliseksi ja hyväksytyksi.

Kyyninen ihminen saattaisi ajatella, että Halla-ahon kampanja-avauksen sanavalinnoilla on tarkoitus

(1) hämärtää, vesittää ja pilkata ”turvallisen tilan” käsitteen merkityssisältöä,

(2) provosoida tasa-arvon ja suvaitsevaisuuden puolestapuhujia ja naureskella heidän ärsyyntyneille tunnereaktioilleen,

(3) saavuttaa vastareaktioiden kautta lisähuomiota kampanjalle,

(4) tuottaa tuntemuksia yhteiskunnan turvattomuudesta ja herättää pelon ja vihan tunteita kaikkia niitä kohtaan, jotka väitetysti ovat tämän kehityskulun takana, ja

(5) syventää yhteiskunnan polarisaatiota lietsomalla kulttuurisotaa konservatiivisten ja liberaalien arvojen välille.

Koska kyynisyys ja polarisaatio ovat yhteiskunnan keskusteluilmapiirin kannalta tuhoisia ilmiöitä, haluan kuitenkin uskoa, että puhemies Halla-ahon kampanjaviesti on tarkoitettu vilpittömäksi avaukseksi tasa-arvoisemman ja turvallisemman Suomen puolesta.

Turvallinen tila on ihanne, jota tuskin koskaan saavutetaan täydellisesti, mutta on ilahduttavaa, että perussuomalaisten joukosta löytyy nyt halukkuutta uusien periaatteiden omaksumiseen.

Suomen muuttaminen turvalliseksi tilaksi on kunnianhimoinen hanke, jonka toteuttaminen vaatii toimia käytännössä meistä jokaiselta. Se vaatii eri taustoista tulevien ihmisten hyväksymistä osaksi yhteisöä – yhtenäisyyttä ja solidaarisuutta. Se tarkoittaa tiukkaa puuttumista syrjivään ja ulossulkevaan puheeseen ja toimintatapoihin. Se tarkoittaa viholliskuvista luopumista ja halukkuutta tarkastella omia toimintatapojaan kriittisesti.

Poliittisesti turvallisuutta ylläpidetään esimerkiksi turvaamalla liberaalin demokratian toteutuminen sekä puuttumalla eriarvoisuuteen, tuloerojen kasvuun ja globaaliin ympäristökriisiin sekä mediaympäristön täyttymiseen tasa-arvon vastaisella propagandalla.

Tehdään tästä siis somehaaste. Älä antaudu hajottavan retoriikan uhriksi vaan kirjoita hallituksen edustajille Halla-ahon aloittamasta turvallisen tilan kampanjasta ja esitä heille kysymyksiä siitä, kuinka kaikkien Suomessa asuvien turvallisuudesta aiotaan huolehtia.

Voit aloittaa esimerkiksi seuraavilla kysymyksillä:

– Jussi Halla-aho esittää kampanjassaan, että koko Suomen pitää olla turvallinen tila. Oletko samaa mieltä? Miten aiot muuttaa omaa käyttäytymistäsi ja puhetapojasi, jotta tavoite saavutetaan? #kiitosmestari

– Jussi Halla-aho esittää kampanjassaan, että koko Suomen pitää olla turvallinen tila. Oletko samaa mieltä? Millaisilla teoilla hallitus aikoo puuttua syvenevien yhteiskunnallisten jakolinjojen ja eriarvoisuuden aiheuttamaan turvattomuuteen? #kiitosmestari

Koska haluamme osoittaa kiitollisuutemme Mestari Halla-aholle tärkeästä pelinavauksesta, käytämme haasteessa tunnistetta #kiitosmestari.

Tehdään yhdessä Suomesta maailman turvallisin tila!